ανταπολογούμαι


ανταπολογούμαι
ἀνταπολογοῡμαι (-έομαι) (Α)
απολογούμαι, αποκρούω μια κατηγορία με την απολογία μου.

Dictionary of Greek. 2013.